Parterapi

När ska man gå i parterapi? Det gör man när problemen uppkommer i parrelationen.

Till exempel:

Vid äktenskapliga kriser och när man inte vet hur man ska gå vidare, vid samlevnadsproblem och när man vill utveckla sin relation och komma varandra närmare.

När man vill minska kritik och konflikter i relationen och kunna kommunicera bättre. Vid skilsmässor och separationer då samarbetet runt de gemensamma barnen behöver stärkas.