Individuell psykoterapi

När går man i individuell psykoterapi? Det gör man när man söker svar på frågor om sig själv och sin identitet och vill ha professionell hjälp att utvecklas.

Till exempel:

När du har svårt att förstå dina egna känslor och reaktioner, behöver stöd att utvecklas och hitta framkomliga vägar och när du vill öka förståelsen för hur ditt samspel med andra fungerar.