Handledning

Jag arbetar med handledning till personalgrupper inom olika områden där handledning ses som en del av att säkra kvaliteten i arbetet med människor. I arbetslivet finns goda skäl, att för medarbetarnas bästa, ge stöd för att öka känslan av att ingå i ett bra sammanhang med utvecklingsmöjligheter. Handledning till personal inom olika områden är en viktig del av arbetet med människor. Det är ett sätt att stödja personalen i verksamheten för att de fortsatt ska kunna bemöta människor på ett professionellt och respektfullt sätt. På så sätt utökas känslan av delaktighet och tillfredställelse på arbetsplatsen. Handledning skapar utrymme för reflektioner i arbetet och kan på så sätt motverka stress och snabba, eller felaktiga beslut, i arbetet med människor i kris och i behov av stöd. Handledning ger också stöd att se sammanhanget och möjligheterna. I mitt arbete som psykoterapeut och handledare håller jag mig uppdaterad på aktuell forskning inom mitt område.

Exempel på uppdrag under åren är framförallt inom Socialtjänst, Barn-och ungdomspsykiatrin och Vuxenpsykiatri.