Familjeterapi

När går man i familjeterapi? Det gör man när problemen har uppstått mellan familjemedlemmarna/släktingarna.

Till exempel:

Vid svårigheter som rör barnen, när någon i familjen drabbas av sjukdom eller är långvarigt sjuk.

När man har relationsproblem i förhållande till någon närstående och som påverkar familjen som helhet eller när man upplever svårigheter i olika livsfaser, till exempel i småbarnsfamiljen, tonårsfamiljen, bonusfamiljen eller när barnen flyttar ut.