Att gå i psykoterapi, eller samtal som det kallas till vardags, det kan alla göra när man upplever en kris eller ett dilemma i livet som man inte på egen hand lyckats förstå sig på eller får rätsida på. I hela mitt vuxna liv har jag mött människor i olika typer av svåra livssituationer, i akuta kriser vid ätstörningar, skilsmässor, missbruk, sorg, och i dilemman kopplade till stress och utmattning i arbetslivet samt i svårigheter som kan uppstå i skolan för barn och ungdomar.

Du kan gå i psykoterapi själv, tillsammans med din partner eller tillsammans med hela din familj. Hur det ska gå till och vem eller vilka som ska vara med det utformar vi tillsammans. Målsättningen med psykoterapi är att det ska leda till att du får en ökad förståelse för dig själv, ditt sammanhang, dina nära relationer och därmed få en bättre hälsa och ett ökat välbefinnande i ditt liv .

Till mig kan du vända dig för familj- par eller individuell psykoterapi, samt för handledning till din arbetsplats. Psykoterapi kan variera i omfattning. Ibland räcker det med ett fåtal samtal, ibland behövs en längre kontakt.