Det här är jag

Under mitt arbetsliv har jag har jag varit verksam inom flera områden
Till exempel inom området ätstörningar, barn och ungdom med skolproblem, unga med missbruksproblem, skilsmässor och samlevnadsproblem. Jag har arbetat med stöd till familjer och individer i akuta krissituationer och med familjeterapi och individuell psykoterapi. Jag har erfarenhet av arbete med parterapi, familjerådgivning och handledning.

Utbildning i urval:

 • Psykoterapihandledare UHÄ (systemteoretisk inriktning) 2017
  Linköping Universitet
 • Multifamiljeterapi 2013
  Lunds Universitet
 • Legitimerad psykoterapeut 2009
 • Psykoterapeut examen (familjeterapeutisk inriktning) 2009
  Linköpings Universitet
 • Handledare  – psykosocialt arbetssätt 2001
  S:t Lukas Uppsala
 • Barn och Ungdomspsykiatriskt behandlingsarbete 1996
  Karolinska Institutet Stockholm
 • Fritidspedagog 1981
  Lärarhögskolan Härnösand