Ibland kan en eller flera relationer i livet upplevas stressande och svåra. Relationen till dig själv, dina barn, din partner, din före detta, de egna föräldrarna, svärföräldrar, släktingar och vänner. När relationerna påverkas av sjukdom, konflikter, stress eller förluster påverkar det vårt mående och vår psykiska hälsa.

Ibland är det tvärtom bristen på varaktiga och goda relationer, och längtan efter dessa som skapar lidande hos oss människor. Du kan kontakta mig när det handlar om relationer och svåra känslor i samband olika relationer i ditt liv oavsett om det rör ditt familjeliv eller arbetsliv. Hur vi ska träffas och vilka som ska vara med bestämmer vi tillsammans. I mitt arbete som psykoterapeut och handledare håller jag mig uppdaterad på aktuell forskning inom mitt område.